Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đồng Hới.