Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tuy Hòa.