Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Tây Hòa Phú Yên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tây Hòa.