Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Kim Sơn Ninh Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Sơn.