Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lào Cai.