Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Si Ma Cai Lào Cai

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Si Ma Cai.