Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Bảo Thắng Lào Cai

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bảo Thắng.