Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lạng Sơn.