Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thị Xã Ngã Bảy Hậu Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Ngã Bảy.