Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Bình Giang Hải Dương

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Giang.