Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.