Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Long Biên Hà Nội

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.