Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 24 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hai Bà Trưng.