Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Phú Xuyên Hà Nội

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Xuyên.