Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Phủ Lý Hà Nam

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phủ Lý.