Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Lý Nhân Hà Nam

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lý Nhân.