Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Bắc Quang Hà Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Quang.