Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 13 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.