Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sa Đéc.