Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.