Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.