Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Liên Chiểu.