Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 14 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.