Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cẩm Lệ.