Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Bù Gia Mập Bình Phước

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bù Gia Mập.