Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Từ Sơn.