Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Tiên Du Bắc Ninh

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiên Du.