Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Bạc Liêu Bạc Liêu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bạc Liêu.