Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vũng Tàu.