Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bà Rịa.