Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Xuyên Mộc.