Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Đức.