Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.