Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bát Xát

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Bát Xát, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại:
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bát Xát