Chi Nhánh NHNo & PTNT Bắc Hà Nội

  • Địa chỉ: 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.37627628 04.37627628
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh NHNo & PTNT Bắc Hà Nội


Các chi nhánh Agribank Quận Ba Đình