Phòng giao dịch Bắc Vị Xuyên

  • Địa chỉ: Km 3 Cầu Mè Xã Phương Thiện , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  • Số điện thoại:
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Bắc Vị Xuyên


Các chi nhánh Agribank Huyện Vị Xuyên