Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Thuỷ

  • Địa chỉ: Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Thanh Thuỷ , huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  • Số điện thoại:
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Thuỷ


Các chi nhánh Agribank Huyện Vị Xuyên