Phòng giao dịch Khu công nghiệp Trà Đa

  • Địa chỉ: KhuB, xã Trà Đa, khu Công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai
  • Số điện thoại:
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Khu công nghiệp Trà Đa


Các chi nhánh Agribank Thành Phố Pleiku