Phòng giao dịch số 1

  • Địa chỉ: Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại:
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch số 1


Các chi nhánh Agribank Thành Phố Bắc Ninh